Stå fast

Udtalelse fra Danmarks Kommunistiske Partis Faglige Udvalg:

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område er brudt sammen, og nu skal forligsmanden forsøge at mægle mellem parterne. Sammenbruddet skyldes udelukkende de offentlige arbejdsgiveres rigide holdning til at offentligt ansatte skal tage til takke med lønforhold og en lønudvikling, der ligger markant under det private arbejdsmarkeds.

Dette på trods af at offentligt ansatte til dagligt påtager sig vitale samfundsmæssige opgaver for vores fælles velfærdssystem. Det er de offentligt ansatte, der passer og uddanner vores børn; det er de offentligt ansatte, der plejer os når vi bliver syge; det er de offentligt ansatte, der hjælper handicappede, psykisk syge, socialt udsatte, mennesker med misbrug og mange andre, som til dagligt har brug for hjælp fra fællesskabet.

Arbejdsgiverne indenfor det offentlige påpeger, at der ikke er råd til lønstigninger, der vil sikre en rimelig reallønsudvikling. Dette siger de, samtidigt med at landets kommunale direktører og chefer gennemsnitligt har fået lønstigninger på 50 % igennem de sidste 10 år.

Ligeledes har vi set en hel faggruppe, lærerne, som siden overenskomsten i 2013 har måttet leve med, at deres arbejdstid har været dikteret gennem lovgivningen, og ikke gennem aftaleretten. Siden 2013, hvor den tidligere socialdemokratiske regering, med den daværende beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen, i front, ophævede lærernes arbejdstid til lov, har man reelt sat en faggruppe udenfor den danske model i spørgsmålet om arbejdstid. Kravet om at arbejdstid forhandles mellem lønmodtagere og arbejdsgivere skal sikres fremadrettet. Hvis den danske model skal give mening, skal aftaleretten sikres!

DKP’s faglige udvalg opfordrer de offentlige faglige organisationer til at stå fast. De offentligt ansatte har igennem de sidste 3 overenskomster udvist ekstrem løntilbageholdenhed. Dette har de gjort i klar forventning om, at når krisen var overstået, skulle de også garanteres en rimelig lønudvikling.

Den skal de have nu!!