Stå fast

Udtalelse fra Danmarks Kommunistiske Partis Faglige Udvalg: Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område er brudt sammen, og nu skal forligsmanden forsøge at mægle mellem parterne. Sammenbruddet skyldes udelukkende de offentlige arbejdsgiveres rigide holdning til at offentligt ansatte skal tage til takke med lønforhold og en lønudvikling, der ligger markant under det private arbejdsmarkeds. Dette på trods […]