Mindetavlen for de faldne kommunister under besættelsen

Mindetavlen for de faldne kommunister hang i mange år på trappen op til Store Sal i Land og Folks Hus i Dronningens Tværgade, København. Siden huset blev solgt (og det er efterhånden tredive år siden) har den været opbevaret i Nationalmuseets magasiner i Brede. Der har løbende været arbejdet på at finde et nyt blivende sted til den; den har bl.a. været tilbudt Frihedsmuseet i forbindelse med genopbygningen efter branden for nogle år siden, men man fandt ikke, den passede ind i museets samlinger, og der arbejdes stadig på at finde et sted. Foreløbig er der foretaget en affotografering ved Finn Svensson.

DKP Mindetavle i Land og Folks Hus i 9 dele affotograferet på Nationalmuseet i Brede og samlet til en collage