Styrk den faglige solidaritet – der er råd til velfærd

Udtalelse fra Distriktskonferencen i DKP Hovedstadens Distrikt, 4. april 2018:

Styrk den faglige solidaritet – der er råd til velfærd

Overenskomstforhandlingerne for de ansatte i kommuner, regioner og staten har været præget af hårde modsætninger, især på tre områder: De ansattes almene krav om en stigende realløn, lærernes krav om en overenskomstaftalt arbejdstidsaftale samt arbejdsgivernes krav om bortfald af betalt frokostpause indenfor de områder, hvor det er en tilkæmpet rettighed.
Det er tre områder, hvor DKP Hovedstaden utvetydigt stiller sig solidarisk med de ansatte – og dermed også med de mange mennesker, som i dagligdagen er i berøring med den offentlige sektor. En udsultet offentlig sektor med utilfredse ansatte er ikke i stand til at sikre den velfærd, som ethvert menneskeværdigt samfund har brug for. Og der er ikke bare behov for velfærd, men også råd til det. Kriseårene med løntilbageholdenhed synes at være overstået i denne omgang og det er tid til at beslutte om ressourcerne skal bruges på oprustning, militære eventyr og skattelettelser til de rigeste – eller på et velfungerende og menneskeværdigt velfærdssamfund.
Forløbet i overenskomstforhandlingerne har givet god grund til meget optimisme. Sjældent har de ansattes faglige sammenhold om at sikre at kravene indfries på ellers ganske forskellige områder, været så markant. Det lover godt for resultaterne af også kommende faglige kampe på det offentlige område. DKP Hovedstadens Distrikt vil opfordre til at de privatansatte lader sig inspirere af dette sammenhold, både når det gælder solidaritet med de offentlige ansatte i den aktuelle overenskomstsituation, men også når det gælder sammenholdet mellem de forskellige områder i den private sektor.
Lige nu og her vil DKP Hovedstadens Distrikt dog først og fremmest opfordre til afvisning af ethvert forlig, som ikke indfrier de ansattes krav om en rimelig reallønsudvikling, en arbejdstidsaftale for lærerne samt en fastholdelse af retten til betalt frokost, hvor det er opnået.