Lenin

Arven fra Lenin lever videre 100 år senere

I dag for 100 år siden døde en stor og betydningsfuld revolutionær, Vladimir Iljitz Uljanov, bedre kendt som Lenin. Som revolutionær marxist videreudviklede Lenin analysen af kapitalismen og hvordan der kan skabes revolutionære og progressive forandringer. Analyse, tænkning og handling, der i praksis blev til en af de mest banebrydende begivenheder i historien, den russiske […]

Amerikanske militærbaser på dansk jord

I mere end to år er der blevet forhandlet mellem USA og den danske regering, angående etablering afamerikanske militærbaser på dansk jord. Den 19. december er det blevet til virkelighed med indgåelse af en bilateral aftale, der åbner for amerikanske soldater og våben på dansk jord. Specifikt skal de udstationeres på tre danske flyvestationer: Skrydstrup, […]