Støt den frie forhandlings- og konfliktret – bekæmp EUs afvikling af dansk selvbestemmelse

Udtalelse fra DKPs Faglige Udvalg:
I 2008 deltog en række fagforeninger i manifestationer mod Folketingets ratificering af Lissabon-traktaten. En traktat, der i en erklæring endnu en gang slår fast at ”EU-retten har forrang frem for medlemsstaternes ret”. Hvilket i praksis betyder, at den frie, faglige forhandlings- og konfliktret undermineres, som det også er sket gennem en række domme afsagt fra EF-domstolen. Modkravet fra mange fagforeninger var, at der skulle afholdes en folkeafstemning om Lissabon-traktaten eller alternativt indføjes en dansk undtagelse fra EUs indblanding på det faglige område. Dette valgte et folketingsflertal at ignorere, ligesom regering og Folketing i flere omgange før har ignoreret et nej fra det danske folk til yderligere unionsudvikling og afvikling af dansk selvbestemmelse. Og ligesom EU flere gange har ignoreret et nej fra andre landes befolkninger til unionsudviklingen. DKPs Faglige Udvalg støtter den aktive faglige kamp mod indblanding i danske overenskomster, lokalaftaler og arbejdsmarkedslovgivning. Ligesom vi aktivt støtter kampen mod EUs tilsidesættelse af demokratiske og sociale hensyn. EU er hverken et fredens projekt eller et socialt projekt – og bliver det heller ikke; EU er dannet som et forsvar af kapitalistiske og imperialistiske interesser.

Derfor kræver DKPs Faglige Udvalg:
At det irske nej til Lissabon-traktaten respekteres – traktaten er forkastet
At den danske ratificering af traktaten annulleres – ingen nye traktater uden folkeafstemning
At den frie forhandlings- og konfliktret sikres – uden indblanding fra EU
At Danmark frigøres fra EU – som et led i den demokratiske kamp mod storkapitalens dominans

Vedtaget på møde i DKPs Faglige Udvalg søndag den 8. februar