Højere dagpenge nu

Danmarks Kommunistiske Partis Landsmøde udtaler:
Højere dagpenge nu

OK2010-initiativet har sat gang i en underskriftskampagne for højere dagpenge. Det sker på baggrund af den snigende udhuling af dagpengenes værdi, der betyder, at dagpengene nu for mange arbejdere ville udgøre mindre end halvdelen af deres løn. Over de sidste 25 år er dagpengenes dækningsgrad således faldet 25 procent. DKP mener grundlæggende, at arbejdsløse bør have fuld erstatning ved arbejdsløshed. Arbejdsløshed er nemlig et politisk skabt problem, som også skal løses politisk – og indtil det er sket, er fuld erstatning således helt på sin plads. De sidste årtiers afvikling af dagpengene trækker grundlæggende i den helt forkerte vej. Derfor støtter DKP som et første skridt i den rigtige retning helt og fuldt op om OK2010-initiativets underskriftskampagne – og derfor er der på DKP’s Landsmøde den 26.-27. september 2009 samlet underskrifter ind til støtte for kampagnen.