Regering og Folketing har brudt Grundloven

Danmarks Kommunistiske Parti udtaler:

Med sin ratifikation af Lissabon-traktaten har folketingsflertallet brudt Danmarks Riges Grundlov. Traktaten, der i alt væsentligt er en gentagelse af den kuldsejlede forfatningstraktat eller EU-grundlov, indebærer suverænitetsafgivelse, og ratifikationen skulle derfor være sket enten med kvalificeret flertal i Folketinget eller ved folkeafstemning. Men sandsynligvis havde ratifikationen krævet en grundlovsændring som indebærende suverænitetsafgivelse ud over det, Grundloven betegner som “i nærmere bestemt omfang”.
Danmarks Kommunistiske Parti vender sig på det kraftigste mod folketingsflertallets arrogante grundlovsbrud og støtter de igangværende bestræbelser for en retssag mod regeringen om ratifikationen. Grundlovsbruddet betyder, at Lissabon-traktaten trods ratifikationen er uden gyldighed. Det er DKPs holdning, at politikere og embedsmænd, der regerer og administrerer i henhold til den, gør sig skyldige i højforræderi og bør drages til ansvar.

Således vedtaget på landsledelsens udvidede møde
i København den 18. maj 2008.
Henrik Stamer Hedin, mødeleder