Frihedsmuseet skal være modstandskampens museum

Nedbrændingen af Frihedsmuseet i København den 28. april chokerede danskerne. Selv om den påsatte brand lykkeligvis hverken kostede menneskeliv eller tab af uerstattelige historiske kilder og minder, er det vanskeligt at se denne forbrydelse som andet end rettet mod de progressive strømninger og traditioner i det danske folk. De skyldige bør findes og straffes.

Vigtigere er imidlertid genopbygningen af Frihedsmuseet. Om der i den anledning skal ske en udvidelse af museets sigte, har været genstand for debat siden branden. Danmarks Kommunistiske Parti mener, at Frihedsmuseet fortsat skal være museet for modstandskampen mod den nazistiske besættelse af Danmark. Det er også vigtigt, at museet lægger den fornødne vægt på en ærlig og utvetydig skildring af de danske kommunisters afgørende bidrag til denne kamp – afgørende ikke mindst for, at Danmark efter krigen trods den danske regerings samarbejde og alliance med det nazistiske Tyskland kunne blive accepteret blandt de lande, der havde bekæmpet Hitler-fascismen.

I den forbindelse skal vi minde om den mindetavle for faldne danske kommunister, som i mange år var opsat i Land og Folk’s hus i Dronningens Tværgade og efter dettes lukning blev tilbudt Frihedsmuseet, der imidlertid ikke havde plads til den. Da der nu formentlig bliver tale om at opføre en helt ny museumsbygning, vil vi foreslå, at der allerede i projekteringsfasen afsættes den fornødne plads til denne tavle.

Vedtaget af DKP’s forretningsudvalg den 1. juni 2013
Henrik Stamer Hedin
mødeleder

Mindetavlen er fortsat DKP’s ejendom, men befinder sig for tiden i depotopbevaring på Nationalmuseets lager i Brede.