Overvågningsskandalen

DKP’s formand udtaler:

Ingen sikkerhed i at være ”ven” med USA

Afsløringen af det labyrintagtige amerikanske efterretningsvæsens udspionering af USA’s europæiske allierede har været en længe tiltrængt øjenåbner for mange. Fra yderste højre til yderste venstre i det (folketings)politiske spektrum er der udtrykt forbløffelse, forargelse og bestyrtelse over, at amerikanerne på den måde kunne gå bag om ryggen på deres ”venner”.

Men det burde ikke overraske nogen. USA har ingen ”venner” – kun fjender. Det er som fjender, aktuelle eller potentielle, de herskende i USA anskuer resten af verden. Dette er ikke spekulation eller sammensværgelsesteori; det er officiel amerikansk politik og har været det i årtier. Den grundlæggende doktrin i amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik er, at ingen magt eller alliance af magter må være stærk nok til at true USA’s stilling som verdens førende magt – verdens hersker. Det gjorde Sovjetunionen, og derfor – ikke af ideologiske grunde eller for ”frihedens” skyld – skulle Sovjetunionen ødelægges. I dette beskidte stykke arbejde fik USA hjælp af sine europæiske allierede, og i processen opstod det EU, vi kender i dag, og som nu – kald det blot et paradoks – har overtaget Sovjetunionens plads som den største trussel mod USA’s herredømme. Det er en simpel følge af logikken i USA’s udenrigspolitiske grunddoktrin, og derfor er det naturligt og ikke spor overraskende, at USA udspionerer EU.

Lykkeligvis er USA’s verdensherredømme i dag ved at smuldre. Det gælder ikke kun kontrollen med ”vennerne” hinsides Atlanten, men også i Stillehavsregionen, hvor USA i stigende grad ser sig udfordret og truet af Kina, ligesom Rusland stadig udgør en potentiel rival. Og Latinamerika, hidtil USA’s sikre baghave, har selvstændiggjort sig en i en grad, som ingen for få år siden troede mulig.

Det bør Danmark også gøre. Der er hverken sikkerhed eller tryghed i at være allieret med USA.

Alling 3. juli 2013

Henrik Stamer Hedin
formand for Danmarks Kommunistiske Parti