En resolution om DKP’s faglige arbejde

Resolution vedtaget 17. juni 2012 på Danmarks Kommunistiske Partis 33. kongres i Valby:

Fremtidens faglige arbejde

Det faglige arbejde er og skal fortsat være en vigtig del af DKP’s aktiviteter. Det må altid være en vigtig prioritet i et kommunistisk parti at sikre forbindelsen mellem parti og fagligt aktive. Den samfundsforandrende kraft er og bliver den organiserede arbejderklasse.
Kampen for ordentlige faglige rettigheder, nationalt og globalt, er nøje sammenhængende med kampen for fred og modstanden mod EU. Kommunister og andre progressive kræfter må og skal gå i front for at få den samlede fagbevægelse til at indse sammenhængene mellem disse kampe.DKP’s faglige udvalg, har i perioden siden landsmødet i 2009 forsøgt at etablere samarbejde med andre progressive faglige kræfter i landet, bl.a. gennem et fagligt samarbejde med de andre K-partier og Enhedslisten. Vi har med held inspireret tillidsfolk til at udtrykke sig politisk. Dette blev f.eks. udtrykt gennem en faglig annoncekampagne i de landsdækkende aviser, hvor mere end 100 tillidsrepræsentanter og fagligt aktive mennesker, gav deres støtte til Enhedslistens valgkamp, og dermed var medvirkende til Enhedslistens store fremgang.

DKP’s faglige kammerater, har ligeledes i samarbejde med andre faglige kræfter, medvirket til at etablere faglige velfærdsnetværk i Randers og Århus gennem de lokale LO sektioner. Velfærdsnetværk, som forsøger at skabe enhed mellem faglige organisationer, studenterbevægelser, pårørendegrupper, forældrebestyrelser m.fl. En idé, som vi forhåbentligt kan få til at sprede sig, til andre byer.

Det er vigtigt at forsætte dette samarbejde. Vi har i de nævnte partier fælles synspunkter, der kan bruges til at bygge enheden videre. Der er kun luksusproblemer, der skiller os. Vore erfaringer har vist, at vi kan komme langt af enhedens vej. Vore erfaringer viser også det modsatte. Når vi undlader at bruge enhedens metode, går det tilbage for parti og klasse.

Derfor ved man altid, hvor DKP står. Andre kan altid regne med støtte, hvor vi har fælles opgaver.