Lenin

Arven fra Lenin lever videre 100 år senere

I dag for 100 år siden døde en stor og betydningsfuld revolutionær, Vladimir Iljitz Uljanov, bedre kendt som Lenin. Som revolutionær marxist videreudviklede Lenin analysen af kapitalismen og hvordan der kan skabes revolutionære og progressive forandringer. Analyse, tænkning og handling, der i praksis blev til en af de mest banebrydende begivenheder i historien, den russiske Oktoberrevolution i 1917.

”Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt, men hvad det kommer an på, er at forandre den.”

Sådan skriver Karl Marx i 1845 i sin 11. tese om Feuerbach. Lenin havde den samme tilgang til sit teoretiske og politiske virke, at der skulle handling bag analysen. Det er ikke nok at granske verden ud fra sine mavefornemmelser og håbe på forandring, men nøgternt se på hvad der gavner den udbyttede del af menneskeheden og handle derefter.

Hans bidrag og rolle som leder af Oktoberrevolutionen, hans analyse af imperialisme og krig og arbejderklassens rolle i skabelse af forandring, har inspireret millioner og fortsætter med at inspirere nye generationer af revolutionære verden over.

I en tid med krig og ufred er nedenstående citat på sin plads.

”Krig kan ikke afskaffes, medmindre klasser afskaffes og socialismen skabes.”

Vladimir Lenin, 1915