Amerikanske militærbaser på dansk jord

I mere end to år er der blevet forhandlet mellem USA og den danske regering, angående etablering af
amerikanske militærbaser på dansk jord. Den 19. december er det blevet til virkelighed med indgåelse af en bilateral aftale, der åbner for amerikanske soldater og våben på dansk jord. Specifikt skal de udstationeres på tre danske flyvestationer: Skrydstrup, Karup og Aalborg. Aftalen forventes at træde i kraft om et år, da der skal ændres i dansk lovgivning via Folketinget. Aftalen er uopsigelig i 10 år. Den danske regering er ved at lade Danmark besætte og fuldstændig underkaste sig USA-imperialismen.

USA vil nu kunne føre krig direkte fra dansk territorie og skabe utryghed i Danmark og for den danske
befolkning. USA får direkte kontrol og alle juridiske rettigheder i forhold til placering af våben, materiel og soldater. Lignende aftaler med Norge og Sverige og Finland er ved at gøre det samme. Ikke siden
Besættelsen, har vi haft permanent udstationerede soldater i Danmark fra fremmede nationer. Det får vi nu igen.

Danmarks Kommunistiske Parti siger klart NEJ til amerikanske baser, våben og tropper på dansk territorium.