Stem nej til OK-forligene

Udtalelse fra DKP’s Faglige Udvalg:

Endnu høres ekkoet fra latterbrølene i Dansk Arbejdsgiverforening, da parterne på det toneangivende område, Industrien, indgik endnu et usolidarisk, 3-årigt discountforlig. De mildest talt beskedne stigninger i mindsteløn og pension, kan måske nok enkelte steder i Industrien suppleres op med lønstigninger i de lokale lønforhandlinger, men for de mange, der arbejder på mindsteløn er der ikke meget at komme efter her. Langt værre er det at niveauet hermed igen er lagt for minimale lønstigninger i normallønsområdet. Heller ikke arbejdstiden blev kortere, end ikke for skiftehold. Samtidig er der klokkeklare forringelser i vente: Der oprettes en ”frit valgs-konto”, hvor betaling for bl.a. feriefridage kan veksles til f.eks. løn eller pension. De udemokratiske afstemningsregler gør sagen helt klar: Med en sammenkædning af forligene i én stor afstemning, kan der kun svares nej. Der skal noget ganske andet til – nemlig overenskomster, hvor medlemmerne kan genkende deres krav.

DKP’s faglige udvalg kræver derfor:

 • Maksimalt 1-årige overenskomster
 • 130 kr. i mindsteløn
 • 13 kr. mere i timen på alle lærlingesatser
 • Løfteparagraffen uden begrænsninger
 • 35 timers arbejdsuge
 • 30 timer på skiftehold
 • Bedre beskyttelse af tillidsvalgte
 • Stop for indskrivning af EU-direktiver i overenskomsterne
 • Ferie og feriefridage skal afholdes

  Ingen af disse krav er blevet opfyldt med de foreløbigt indgåede forlig.

  Derfor: STEM NEJ