Et slag mod demokratiet

Mandag den 30. april 2007 blev resultatet af urafstemningen om mæglingsforslaget til overenskomst offentliggjort. Næsten 45% stemte nej, men da kun omkring 37% af de stemmeberettigede havde stemt, ville et nej alligevel ikke være blevet respekteret. Det er et hårdt slag mod demokratiet i dansk fagbevægelse, når afstemningsregler og sammenkædningsregler fratager størstedelen af fagbevægelsens medlemmer incitamentet til at stemme om løn- og arbejdsforhold gennem de næste tre år. Samtidig må det betragtes som en succes for nej-kampagnen, at det, trods manglen på én samlende mærkesag, lykkedes at få næsten halvdelen af dem, som faktisk stemte, overbevist om at stemme nej. I fagforbundet 3F var der et massivt nej-flertal, men på grund af de udemokratiske sammenkædningsregler spiller dette ingen rolle i beslutningsprocessen. Det stiller krav til dansk fagbevægelse om, fremover enten at få fjernet sammenkædningsreglerne eller finde ét samlende krav, så fagbevægelsen igen kan gøre fælles front.

Kommentar af Henning Jakobsen, formand for DKP’s Faglige Udvalg, 30. april 2007