Nej til regeringens bøllemetoder!

Udtalelse fra DKP’s Faglige Udvalg:

Den danske socialdemokratiske regering har, med deres indgreb i sygeplejerske-strejken, vist sig fra sin mest lønmodtagerfjendtlige side.
Uden hensyn til de mange tusinder af sygeplejersker, der to gange har stemt nej til et overenskomstforlig, og som konsekvens af dette nej har strejket i ti uger, har regeringen ophævet en mæglingsskitse til lov.
Den socialdemokratiske regering kunne, hvis de ville, have tilført ekstra midler til de sygeplejersker, der har gjort opmærksomme på et massivt lønefterslæb, der hersker blandt offentligt ansatte.
Den socialdemokratiske regering kunne, hvis de ville, have lyttet til de mange frustrerede sygeplejersker, og være gået i dialog med dem, for at finde en løsning.
Men det ville den socialdemokratiske regering ikke. De har i stedet brugt de samme bøllemetoder, som de brugte mod lærerne i 2013, hvor en overenskomst, som de ansatte ikke ønsker, trækkes ned over hovederne på dem. Det eneste, man ville give de strejkende sygeplejersker, er en syltekrukke i form af en lønkommission. En lønkommission som 66,7% af sygeplejerskerne allerede har sagt nej tak til.
Konsekvensen af denne tilgang har katastrofale følger for vores såkaldte velfærdsstat.
Efter lærekonflikten og det daværende socialdemokratiske lovindgreb, blev konsekvensen at mange lærere søgte væk fra folkeskolen, kvaliteten i folkeskolen faldt og færre unge ønskede at søge ind på lærerstudiet. Resultater er i dag en katastrofal mangel på uddannede lærere i folkeskolen.
Dette lovindgreb vil utvivlsomt medføre en tilsvarende udvikling. Mange vil søge væk fra faget, færre vil søge ind på studiet og kvaliteten i vores sundhedssektor i vil falde. Alene i år har sygeplejerskeuddannelsen fået 8% færre ansøgninger end sidste år.
En udvikling, der står i dyb kontrast til regeringens løfter i forbindelse med sidste valgkamp, hvor man lovede tusind flere sygeplejersker til vores sygehuse. Hvordan regeringen vil nå dette tal, samtidig med at man ikke vil tilbyde de ansatte ordentlige løn og ansættelsesforhold, må stå hen i det uvisse.
Vi har lige været igennem en kæmpe sundhedskrise, hvor sygeplejerskerne stod i front.
Men belønningen for denne indsats består i den socialdemokratiske verden blot af minimale lønstigninger og honninghjerter til de ansatte sygeplejersker i julegaver.
Danmarks Kommunistiske Partis faglige udvalg vil gerne sige tak til de mange sygeplejersker, som de sidste mange uger har kæmpet for vores fælles velfærd. Jeres strejke er ikke tabt, på trods af regeringens bøllemetoder. Kampen for ordentlige løn- og ansættelsesforhold for offentligt ansatte, og dermed en fremtidssikring af vores velfærdsstat, vil utvivlsomt fortsætte.
Vi vil have ordentlige løn- og ansættelsesforhold
Vi vil have ordentlig velfærd.