Ulighedsministeriet

Ned med SVM-regeringen – der skal skabes mere lighed, ikke mindre

Imens vores sundhedsvæsen, vores daginstitutioner, vores skoler, vores kollektive trafik, klimasikringen, og meget andet er presset i knæ, så deler SVM-regeringen penge ud til dem, der i forvejen har mest.

I regeringens udspil til skattereform, bliver der endnu en gang givet til dem, der i forvejen har mest. En storstilet skattereform, der blandt andet skal hæve beskæftigelsesfradraget. For indtægter mellem 618.400 kroner og 750.000 kroner om året sænkes skatten fra 15 til 7,5 procent. En indførsel af en såkaldt toptop skat, ændrer ikke på det ulighedsskabende ved denne reform.  

Igen stiger uligheden i Danmark. Det, som de lavestlønnede får ud af denne skattelettelse, er peanuts, mens dem med de høje indtægter kan hive store beløb hjem. Samtidig skriger befolkningen på en bedre velfærd. Der mangler pædagoger i vores daginstitutioner, sygeplejersker og SOSU’er på vores sygehuse og ældrecentre. I kommuner og regioner oplever borgerne en stadig dårligere service. Ikke på grund af de ansatte, der hver dag gør en enorm indsats, men på grund af de stadigt dårligere arbejds- og lønvilkår for store dele af de offentligt ansatte.

Til overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked i år, anbefalede regeringen tilbageholdenhed med lønkrav, da de mente, det ville puste til inflationen. Samtidig stjal man en fridag fra lønmodtagerne ved at fjerne Store Bededag. Nu viser regeringen ikke tilbageholdenhed, når det kommer til at dele penge ud. Problemet er bare, at det er totalt skævt og ulige fordelt. Det er samtidig på bekostning af den hårdt trængte velfærd.

Næste år er der overenskomster på det offentlige område. Her er skattereformen et instrument til at mildne kravene for dem, der har brug for en håndsrækning. Man vil argumentere for, at folk har fået en skattelettelse. Lønkommissionens rapport skal også tage brodden af lønkravene, da man aktivt søger at spille faggrupper ud mod hinanden. Nu har man en skattereform og en kommissionsrapport til at slå lønmodtagerne i det offentlige, i hovedet med.   

Der er brug for et løft af lønnen for store faggrupper indenfor velfærdsfag, men i stedet er det højtbetalte konsulenter og chefer i det offentlige, der forgyldes. Det samme sker på det private arbejdsmarked, hvor dem med højbetalte jobs atter høster frugterne. Folkepensionister, førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere, får ikke del i skattelettelserne.

Så med regeringens nylige kontanthjælpsaftale i erindring, kan man tydeligt se, at regeringens mål er at øge uligheden og udskamme dem med lavtlønsjobs, samt dem, der står uden for arbejdsmarkedet.

Det regeringen ønsker er at øge uligheden og afmontere velfærden. Det skal ske gennem øget ulighed, hvor individualismen skal blomstre, og hårdtarbejdende menneskers penge kun bruges på at forgylde dem med mest og flere penge til militær. Det, størstedelen af befolkningen derimod ønsker, er fællesskab, lighed, fred og velfærd.

Danmarks Kommunistiske Parti står på fællesskabets, lighedens, fredens og velfærdens side.