Danske tropper skal ikke til Darfur, men hjem

Forretningsudvalget for Danmarks Kommunistiske Parti udtaler:Danske tropper skal ikke til Darfur, men hjem.

Stridighederne i Sudans Darfur-provins og det flygtningeproblem og andre menneskelige lidelser, de har ført med sig, har givet den amerikanske imperialisme anledning til at fiske i rørte vande. En “international” (læs: amerikansk eller amerikansk-ledet) militærstyrke skal sætte tingene på plads, forlanges det.
I denne som i alle andre sager lader USAs regering sig lede udelukkende af amerikansk kapitals interesser og ikke af de humanitære motiver, den påberåber sig. Darfur er rigt på olje og har en strategisk beliggenhed midt i Afrika. Derfor ønsker de herskende i USA en amerikansk militær tilstedeværelse i Darfur.
Kredse i Danmark mener, at også Danmark bør sende tropper til Darfur. Helt ud på venstrefløjen er der personer, som synes, at de danske besættelsestropper i Irak kunne gøre større gavn i Darfur.
Men det hjælper ikke på problemerne i Darfur eller noget andet sted, at USA blander sig, politisk eller militært, heller ikke selv om de amerikanske soldater bærer blå FN-hjelme. Og det hjælper slet ikke, at danske soldater render i hælene på de amerikanske. De danske tropper i Irak skal hjem, ikke til Afrika. Danmark skal ikke deltage i flere imperialistiske krigseventyr under selv nok så “humanitære” påskud.

Vedtaget på forretningsudvalgets møde i Horsens den 28. maj 2006
efter forudgående drøftelse i landsledelsen den 21. maj 2006