Danmarks Kommunistiske Parti udtaler i anledning af krigshandlingerne i Libanon:

Verden har fået nok

Israel har sluppet en ny aggressionsbølge løs i sin terrorkrig mod det palæstinensiske folk. Israel har dermed atter torpederet den fredsproces, som aldrig kom i gang, fordi den bygger på den umulige forudsætning, at palæstinenserne giver afkald på deres fædreland og accepterer at leve som et delt folk under israelsk overhøjhed.
Denne gang nøjes Israel ikke med terrorbombardementer vendt mod civilbefolkningen, men har også angrebet FNs observatører i Libanon, hvoraf fire er dræbt, og de libanesiske væbnede styrker, som man samtidig forlanger skal støtte Israel i dets kamp mod de folkelige modstandskræfter i Libanon. Nødhjælpskolonner angribes, og Sydlibanons befolkning trues til at flygte uden hensyn til, at det sker under største livsfare, fordi Israel også bomber veje og broer. Formålet er tydeligvis at tømme det sydlige Libanon for vidner til nye israelske overgreb mod palæstinenserne.
Angrebet på Libanon understreger, så flere og flere kan se det, at hindringen for fred i Mellemøsten er staten Israel og dens bagmænd i Washington og London. At lade det sydlige Libanon besætte af en international styrke vil ikke hjælpe ﷓ slet ikke hvis der, som Israel gerne ser det, bliver tale om en NATO-styrke med kampmandat. En sådan styrke vil fungere som en støtte for aggressoren og forlænge krigstilstanden på ubestemt tid.
Fred kan nemlig ikke opnås ved, at Israel med eller uden støtte udefra nedkæmper Hizbollah, Hamas eller andre palæstinensiske og libanesiske modstandskræfter. Modstanden vil opstå igen og igen under det ene eller det andet navn, så længe Israel opretholder, hvad der i realiteten er en kolonial undertrykkelse af det palæstinensiske folk.
Israel må, øjeblikkeligt og betingelsesløst,
• indstille aggressionen mod Libanon og Gaza,
• frigive alle palæstinensiske og libanesiske fanger,
• lade de palæstinensiske flygtninge vende hjem,
• trække sig ud af alt besat territorium og
• indlede ærlige forhandlinger med palæstinensiske selvstyremyndigheder og modstandskræfter om en varig løsning, som nødvendigvis må bygge på en anerkendelse af det palæstinensiske folks rettigheder i eget land.
Danmark skal
• nægte at bidrage til en international besættelsesstyrke i Libanon,
• bruge sin plads i Sikkerhedsrådet til at bekæmpe aggressionen i stedet for at støtte aggressoren og
• stryge alle palæstinensiske modstandsorganisationer fra listen over terrorgrupper.
Verden har fået nok af krig og terror.

Vedtaget af forretningsudvalget på dets møde den 30. juli 2006