Stem NEJ til OK 2013

I disse dage stemmer tusindvis af offentligt ansatte om fornyelse af deres overenskomster.
Og endnu en gang er der lagt op til, at de offentligt ansatte skal betale for den krise, som de ikke har været med til at skabe.

Det samlede overenskomstresultat betyder et stort reallønsfald.
Dette står i skærende kontrast til de mange ekstra opgaver, de offentligt ansatte er blevet pålagt, grundet massive offentlige besparelser og ekstremt lav vækst i de kommunale økonomier.

Kort sagt skal de offentligt ansatte løbe hurtigere, men de får ikke flere penge mellem hænderne. Det er ikke i orden.

Endvidere havde de faglige organisationer opsat en række krav, som heller ikke er imødekommet af de offentlige arbejdsgivere.

Der kom ikke forbedrede vilkår for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.
Der kom ikke mere tryghed i ansættelsen.
Der kom ikke mere ligestilling
Der kom ingen aftale om tillid, kvalitet, faglighed og psykisk arbejdsmiljø.

Kort sagt står vi med endnu en overenskomst, som udelukkende er til gavn for de offentlige arbejdsgivere, og fuldt betalt af de offentligt ansatte. En overenskomst som bl.a. KL har udtalt er: ”Ansvarlig i den nuværende situation med økonomisk krise”.

Men de offentligt ansatte har ikke skabt krisen; de betaler blot regningen hvis OK-resultatet vedtages.

Derfor anbefaler DKP alle offentligt ansatte at stemme NEJ til de indgåede forlig.
De faglige organisationer bør i stedet stille krav om at de, der skabte krisen, også selv skal betale for den.

Vedtaget på DKP’s Landsledelsesmøde 20.-21. april.