Vis solidaritet med lærerne – stop udsalget af den danske model

Udtalelse fra DKP’s Faglige Udvalg.

Det har fra starten af forhandlingerne om de offentlige overenskomster stået helt klart at lærerne skulle agere prøveklud for et angreb på de offentlige overenskomster. Påskuddet var en central arbejdstidsaftale, som sikrer lærerne tilstrækkelig forberedelsestid, som ifølge regeringens tropper i Kommunernes Landsforening (KL) skal erstattes af lokal diktat. Lockouten af folkeskolelærerne og andre undervisere fra starten af april var derfor ingen overraskelse. Nogen overraskelse har dokumentationen af et tæt parløb mellem regeringen og KL heller ikke været, ligesom vi også med sikkerhed kan påpege, at de aktuelle overenskomster og Folkeskolereformen ikke mindst skal tilfredsstille EU’s krav om et ”dereguleret” arbejdsmarked, dvs. et arbejdsmarked uden indflydelse for de faglige organisationer. Endelig kan det konstateres, at hvis angrebet på lærerne lykkes, står andre offentligt ansatte og siden privatansatte for tur.

På den baggrund støtter DKP’s Faglige Udvalg de lockoutede lærere i deres krav om rimelige arbejdsforhold.

Vi afviser et regeringsindgreb – og fordømmer i særdeleshed regeringens reelle støtte til KL’s krav.

Vi afviser helt generelt indblanding fra regering og EU i den frie forhandlingsret.

Vi opfordrer til gengæld til omfattende solidaritet med lærerne, også fra den øvrige fagbevægelse – samt ikke mindst til massiv folkelig deltagelse i de faglige aktiviteter, som lærerne organiserer.

Vedtaget på møde i DKP’s Faglige Udvalg den 13. april 2013