DKP’s 36. kongres (referat)

DKP’s 36. kongres fandt sted den 25.-26. september i Kulturhus Køge, det gamle partihus på Strandvejen i den østsjællandske by. Anker Schjerning, formand for Sjælland-Fyns distrikt, bød på distriktets vegne velkommen til de ca. 30 delegerede og 25 gæster fra ind- og udland og forestod åbning af kongressen. Niels Rolskov, medlem af Køge byråd for Enhedslisten, fortalte om husets historie, folkesanger Pelle Voigt underholdt med røde sange og folkeviser, og Køges borgmester Marie Stærke (S) bød velkommen til kommunen.

Det netop genstiftede DKU (Danmarks Kommunistiske Ungdom) var talstærkt til stede på kongressen og markerede sig i debatten.

Kongressen vedtog den resolution, der står at læse andetsteds på denne hjemmeside, og valgte følgende til ny landsledelse:

Henrik Stamer Hedin (Midt- og Sydjydsk distrikt)

Gitte Thomsen (Nordjydsk)

Anker Schjerning (Sjælland-Fyn)

Henning Jakobsen (Hovedstaden)

Gerhard Wehlitz (Hovedstaden)

Henrik Hald (Midt- og Sydjydsk)

Niels Rosendal Jensen (Hovedstaden)

Gorm Søndergaard (Sjælland-Fyn)

Cornelius Gry-Liljensøe (Hovedstaden og DKU)

Lucas Haaning Olsen (Hovedstaden og DKU)

Martin Minka Jensen (Midt- og Sydjydsk)

Patrick Ask-Jakobsen (Sjælland-Fyn)

Terkild Marker (Hovedstaden)

De 5 sidstnævnte er nyvalgte i landsledelsen, der således oplevede en betydelig fornyelse.

Landsledelsen valgte umiddelbart efter kongressens afslutning et foreløbigt forretninsudvalg bestående af Henrik Stamer Hedin, Gitte Thomsen, Gerhard Wehlitz og Anker Schjerning og konstituerer sig endeligt den 20. november.