Velfærd eller profit?

Danmarks Kommunistiske Parti udtaler:

Efter mere end en måneds konflikt i store dele af den offentlige sektor er BUPL nu også i strejke, efter at et massivt flertal af BUPL’s medlemmer stemte nej til det indgåede forlig. Det har fået arbejdsgiverne i Kommunernes Landsforening til at varsle lockout. Officielt har repræsentanter for arbejdsgiversiden udtrykt håb om, at denne eskalering af konflikten vil tømme strejkekassen. Samtidig er varslet om lockout en slet skjult opfordring til regeringsindgreb.

DKP opfordrer KL til at presse regeringen til at stille økonomi til rådighed, så de strejkendes krav kan imødekommes.
En lockout bør konsekvent imødegås af en samlet fagbevægelse, herunder gennem sympatikonflikter.
DKP afviser ligeledes et regeringsindgreb – og opfordrer til solidariske protestaktioner i tilfælde af et sådant.
DKP finder, at når der efter regeringens opfattelse både er penge til skattelettelser og stigende profitter i erhvervslivet, så er der naturligvis også penge til sikring af en velfærd, vi kan være bekendt.
Derfor støtter DKP pædagogernes og de øvrige strejkendes rimelige lønkrav.

Således vedtaget på landsledelsens udvidede møde
i København, den 18. maj 2008.