Styrk modstanden mod EU den 25. maj

Udtalelse fra Danmarks Kommunistiske Partis Landsledelse:

Den 25. maj skal danskerne til EU-parlamentsvalg og samtidig stemme om EU’s patentdomstol. Politikerne fra en række partier står i denne tid i kø for at fortælle om, hvilke ulykker, de vil kunne forhindre, hvis de får sæde i EU-parlamentet. Men kun én liste ønsker et opgør med dét EU, som i disse år dikterer Danmark og andre lande en afvikling af demokratiske, sociale og faglige rettigheder. Det er Folkebevægelsen mod EU, der på et tværpolitisk grundlag konsekvent arbejder for et Danmark udenfor EU; et Danmark, der igen vil kunne bestemme over egne forhold og dermed igen, uden at spørge i Bruxelles (eller Frankfurt, hvor Centralbanken har hovedsæde), vil have muligheden for at kunne føre en politik, som også kommer folkeflertallet, arbejderklassen, til gavn.

Hykleriet synes uden grænser, når de opstillede partier, fra SF til Dansk Folkeparti, fortæller om deres kommende indsats mod dén asociale EU-politik, som de til dato ikke har valgt at forhindre gennemførelsen af. Ingen folketingspartier – med undtagelse af Enhedslisten, der ved EU-parlamentsvalget har valgt at anbefale Folkebevægelsen mod EU, liste N – arbejder for en dansk udtræden af EU.

EU lader sig ikke reformere. EU er dén overstatslige organisation, som med udgangspunkt i vores del af verden arbejder for storkapitalens interesser. Det sker i EU-landene med angreb på arbejderklassens tilkæmpede rettigheder. Det sker i nærområdet, hvor EU bl.a. har spillet en afgørende destruktiv rolle i den blodige opsplitning af Jugoslavien og det sker i disse dage i Ukraine, hvor den ublu politiske støtte til anti-russiske, antikommunistiske og endda fascistiske kræfter har bragt verden på randen af en ny storkrig. Og det sker naturligvis i den fortsatte benhårde udbytning af arbejderklassen i ikke mindst de tidligere kolonier i den 3. Verden.

Valget til EU-parlamentet er dog desværre ikke i sig selv en mulighed for her og nu at komme ud af dét reaktionære, imperialistiske sammenrend, som EU udgør. Men EU-parlamentsvalget er en mulighed for at sikre, at den brede, tværpolitiske EU-modstand fortsat har mulighed for at orientere danskerne om EU’s reaktionære ageren. Et godt valg til Folkebevægelsen mod EU vil samtidig være en løftestang for kampen for reel selvstændighed fra EU – et af imperialismens mest reaktionære og aggressive centre.

Samme dag skal den danske befolkning som nævnt også stemme om EU’s patentdomstol. Den overnationale EU-patentdomstols afgørelser kommer til at have forrang fremfor alle andre instansers afgørelser. DKP vender sig som altid imod enhver afgivelse af dansk suverænitet til det reaktionære EU. Forslaget om EU-patent og -domstol er på én gang overflødigt og skadeligt. Der findes i forvejen et mellemstatsligt, europæisk patentsamarbejde med 38 medlemsstater. Samtidigt vil forslaget kunne åbne mulighed for patentering på nye områder, herunder software og modificerede gener.

Derfor anbefaler DKP et kryds ved liste N den 25. maj og et nej til patentdomstolen samme dag.

Vedtaget på DKP’s Landsledelsesmøde den 3.-4. maj 2014