Oplæg til debat om en genforening af Danmarks Kommunistiske Parti

Fra Landsledelserne i Danmarks Kommunistiske Parti og Kommunistisk Parti i Danmark

Uddrag: “… Det er nu på tide at forene det, som blev delt, også i Danmark, og genskabe et Danmarks Kommunistiske Parti, der er i stand til at samle de mest bevidste og resolutte kræfter i arbejderklassen og kan virke som en organiserende kraft i arbejderklassens og folkets kampe, ikke kun for dagsaktuelle krav, men mod det kapitalistiske system og for socialismen …”

Læs PDF