Nej til tre års ørkenvandring

Med de indgåede OK-forlig er der lagt op til tre års ørkenvandring for dansk arbejderklasse. Efter flere års reallønnedgang for mange danske arbejdere var der forventning om fornyet fremgang ved dette års overenskomstforhandling. Sådan skulle det åbenbart ikke være. Højst sandsynligt betyder de indtil nu indgåede aftaler på normallønsområdet fortsat reallønsnedgang. Et afgørende gennembrud i kampen for overenskomster til alle – og mod social dumping – er endnu ikke opnået. Malernes aftale om forbedrede værnebestemmelser blev tværtimod underkendt af DA. Fagligt aktive HK’ere fører fortsat kampagne mod 50%-reglen, der betyder manglende overenskomstdækning for mange. Samtidig er det ikke lykkedes at bremse alle arbejdsgivernes angreb på arbejdstiden. Derfor har både elevatormontører og rørsmede undsagt Industri-forliget, der forringer reglerne for hvornår udekørende ansatte er mødt på arbejde. Forbedringer på bl.a. barsel, efteruddannelse og mulighed for kontrol med vikarers ansættelsesforhold er alt for små til at retfærdiggøre et ja til forligene. En 3-årig OK-periode og sammenkædningsreglerne gør sagen helt klar.

DKP’s Faglige Udvalg anbefaler et klart nej til de indgåede OK-forlig.