DKP 33. kongress

Kongresbeslutning om arbejdet for genforening af DKP

Bestræbelserne for en genforening af Danmarks Kommunistiske Parti fortsættes gennem udbygning af de senere års samarbejde mellem DKP og KPiD om udadvendte aktiviteter sideløbende med et partimæssigt samarbejde om afholdelse af fælles studiekredse/skolingsarbejde, afholdelse af fælles medlemsmøder, regionsmøder og lignende. I denne proces søges uoverensstemmelserne afklaret.

Vedtaget 16. juni 2012 på DKP’s 33 kongres i Valby

DKP 33. kongress