Henrik Stamer Hedin genvalgt

På DKP’s 33. kongress blev der valgt en ny landsledelse for partiet bestående af i alt 13 medlemmer. Den nyvalgte landsledelse besluttede på et kort møde efter kongressen, enstemmigt at genvælge Henrik Stamer Hedin som formand for DKP.