Israel må ophæve Gaza-blokaden

Israel må ophæve Gaza-blokadenForretningsudvalget for Danmarks Kommunistiske Parti udtaler:

Israel har med sit overfald på seks skibe på vej til det belejrede Gaza med hårdt tiltrængte nødhjælpsforsyninger begået en ny oprørende krigsforbrydelse.
De israelske påstande om, at det var aktivisterne på nødhjælpsskibene, som åbnede voldshandlingerne ved at angribe de israelske soldater, er løgnagtige indtil det ynkelige. At israelske kommandosoldater (oven i købet maskerede som andre forbrydere) bordede skibene i internationalt farvand i klar strid med folkeretten, var den voldshandling, som nogle af aktivisterne spontant søgte at forsvare sig imod. Det var de i deres fulde ret til. Den dokumentation, som Israel har udsendt i form af videooptagelser, viser utvetydigt, at aktivisterne ikke var bevæbnede, men forsvarede sig med tilfældige genstande, der var for hånden. Det var selvfølgelig udsigtsløst, og modstanden blev hurtigt indstillet. Alligevel fandt de israelske soldater det på sin plads at myrde ni aktivister.
Hele verden fordømmer de israelske voldshandlinger. Også den danske regering må støtte kravet:
Blokaden af Gaza skal ophøre nu!

Horsens den 6. juni 2010
Henrik Stamer Hedin, mødeleder