DKPs faglige udvalg om den nye regering

DKPs faglige udvalg lykønsker danske arbejdspladser med valg af ny regering og udtrykker behovet for, at dansk fagbevægelse og arbejdspladsernes folk gør deres yderste for at sikre, at den nye regering også bliver en rød regering.

DKPs faglige udvalg peger på, at der er behov for at skabe nye arbejdspladser, og vi vil samtidig advare mod planerne om udsat tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, ligesom bortfald af efterløn kun vil forværre ungdomsarbejdsløsheden og fjerne ældre kollegers ret til selv at vælge deres tilbagetrækningstidspunkt..
De mange arbejdsløse, som har udsigt til at miste deres dagpenge som følge af nedsat dagpengeperiode, har brug for en hurtig indsats fra den nye regering.

DKPs faglige udvalg opfordrer de faglige organisationer til at arbejde for at:

  • Arbejdstiden nedsættes med fuld lønkompensation for at skaffe flere i arbejde.
  • Enhver snak om løntilbageholdenhed afvises.DKPs faglige udvalg opfordrer endvidere den nye regering til at sikre generhvervelsesret af dagpenge ved aktivering og støttet beskæftigelse.

    Vedtaget på et møde i Aarhus 17. september 2011.
    Peder Pedersen
    Formand for Fagligt Udvalg