DKPs anbefaling til Folketingsvalget

Der er brug for en ny regering med en ny politikFredag den 26. august udskrev statsminister Lars Løkke Rasmussen Folketingsvalg. Det skete efter små 10 år med det borgerlige styres alvorlige angreb på demokrati og velfærd. Terrorlove, øget overvågning og strengere straffe begrænser muligheden for at ytre sig imod kapitalens interesser. Samtidig lovprises ytringsfriheden hyklerisk, når blot den bruges til hetz mod ”røde lejesvende” – eller mod ”de fremmede”, hvis sociale rettigheder også er blevet udhulet, bl.a. gennem den såkaldte starthjælp. Også suverænitetsafgivelsen til EU er blevet forstærket gennem de seneste 10 år og har således indskrænket demokratiet yderligere. Regeringen har endvidere blindt støttet USAs og de øvrige vestmagters krigs- og afpresningspolitik mod lande, der ikke danser efter USAs pibe.

Angrebene på velfærden i det forgangne VKO-årti har været alvorlige, og af strukturel karakter. Med den store kommunalreform lykkedes det de nyliberale regeringspartier at gøre hele den offentlige sektor til tumleplads for privatkapitalen. Alt er blevet til varer i det danske markedssamfund. Desværre er selv dele af oppositionen redet med på, at eksempelvis privathospitaler skal tjene penge på befolkningens basale sundhed. Også de faglige rettigheder er markant beskåret, bl.a. gennem halvering af dagpengeperioden, beskæring af fradrag for fagforeningskontingentet og den planlagte amputering af efterlønnen.

Der er derfor brug for en ny regering med en ny politik. Det kræver, at den borgerlige regering bringes til fald ved det kommende Folketingsvalg. Men det kræver også, at arbejderklassen og dens organisationer fastholder presset på den kommende regering for enhver forbedring – mod enhver forringelse. Det gælder i arbejdet i de folkelige bevægelser, ikke mindst i fagbevægelsen, men det gælder også i Folketinget, hvor Enhedslisten er det eneste parti, som utvetydigt står for et opgør med den førte politik.

Gør en indsats for en ny regering og en helt ny politik – stem på Enhedslisten ved Folketingsvalget den 15. september.

Vedtaget på møde 27.-28. august i landsledelsen for Danmarks Kommunistiske Parti (DKP)

Henrik Stamer Hedin
Formand og mødeleder
tel. 86 89 16 61/ 29 45 21 02