Tag parti – det gør vi

Udtalelse fra DKP Storkøbenhavn:

De seneste uger og måneder har mediebilledet været præget af personspørgsmål i hidtil uset grad, senest med dannelsen af det populistiske parti, Ny Alliance. Men i DKP Storkøbenhavn lader vi os ikke bedrage. Vi tager i stedet parti i klassekampen nationalt som internationalt, uanset mediernes bevidste eller ubevidste afledningsmanøvrer.

I dag har vi diskuteret den revolutionære opblomstring af progressive kræfter i store dele af Latinamerika. I efteråret var det situationen på Koreahalvøen, der var til diskussion, og endnu tidligere har situationen i Irak og Palæstina været temaer for medlemsmøder. I DKP Storkøbenhavn anerkender vi nemlig retten til modstand mod imperialisme og krig, uanset om det foregår i dansk fredsbevægelse eller blandt antiimperialister i Latinamerika, Mellemøsten eller Nordøstasien.

DKP Storkøbenhavn anser politiets borgerkrigslignende manøvrer mod det tidligere Ungdomshus og nu mod Christiania for at være de seneste symptomer på en politisk forråelse i det i forvejen krigsførende Danmark. En forråelse, som ikke vil forblive uantastet, hvis vi konsekvent giver kampen mod imperialisme, krig og kapitalens herredømme vores fulde opmærksomhed. Og det gør vi – slut op i kampen.

Vedtaget på medlemsmøde i DKP Storkøbenhavn 21. maj 2007