Ny bog: DKP 100 år

Jubilæumsfestskrift på gaden

Festskriftet, der var planlagt udgivet i forbindelse med Danmarks Kommunistiske Partis 100-årsdag den 9. november 2019, men blev forsinket, er nu udkommet og kan købes. Bogen, der er redigeret og i det væsentlige skrevet af Niels Rosendal Jensen, er på 91 sider og inddelt i seks såkaldte nedslag omhandlende centrale og vigtige faser i partiets historie:

● Arbejderbevægelsens opståen og udvikling

● Karl Marx og arbejderbevægelsen (af Claus Bryld)

● Klassekamp og modstand

● Kampen mod EF

● Kampen for og imod fornyelsen

● Socialisme og demokrati

Kan købes for 150,- kr (plus porto 50,-) ved henvendelse til DKP, sekretariatet Frederikssundsvej 64, 2400 Kbh. NV, tlf. 3391 6644. dkp@dkp.dk

DKP håber med denne udgivelse at kunne skabe en konstruktiv og frugtbar diskussion om partiets videre udvikling.

God læselyst!