Peter Frandsen, portræt

Om Peter Frandsen, foredragsholder

Peter Frandsen, portræt

Om vores foredragsholder Peter Fransen fortæller Rigsarkivets hjemmeside, at han er Arkivar og seniorforsker. Hans forskningsområder er Dansk økonomisk- og socialhistorie i det 19. og 20. århundrede og Straffuldbyrdelse i det 20. århundrede.

Peter Fransens nye bog Livet i de røde barakker, Horserød 1917 – 2017 er udgivet på Odense Universitetsforlag og fik mange roser og grundig omtale af fagfællen Chris Holmsted Larsen i en anmeldelse, som kan downloades fra SFAH’s hjemmeside – SFAH er Selskabet for Forskning i Arbejderbevægelsens Historie. Link til anmeldelsen