Et magert resultat – OK-2021

Udtalelse fra DKP´s Faglige Udvalg:

Et magert resultat

De centrale forhandlinger om de offentligt ansattes generelle lønstigninger er afsluttet for både staten, regionerne og kommunen. Den samlede økonomiske ramme for områderne blev på 6,75%, hvoraf 4,42% går til generelle lønstigninger indenfor det statslige område, mens de ansatte i regioner og kommuner sikres lønstigninger på 5,02%. Overenskomsterne er treårige.

Det gælder altså også faggrupper, der har stået i front i forbindelse med Coronakrisen, og som dagligt har forestået den sundhedsfaglige, socialfaglige og pædagogiske indsats. En indsats, der har sikret at vores velfærdssamfund er blevet holdt kørende – under nogle daglige rammer og vilkår, som de fleste ikke vil misunde dem. Disse faggrupper mener landets politikere skal spises af med lønstigninger, de næste tre år, der kun lige sikrer deres realløn. Det virker umiddelbart helt urimeligt.

Resultatet af aftalerne står da også i dyb kontrast til de mange pæne ord som landets politikere gang på gang har udtalt, når de skulle score billige politiske point hos de offentligt ansatte.

Anerkendelse af de offentligt ansatte, for deres indsats under krisen, skal ikke bare bestå af varme ord og honninghjerter ved juletid, men burde også vises ved, at de ansatte kan føle sig vellidte og værdsatte af landets politikere, når de får den månedlige lønseddel.

Situationen bliver heller ikke mindre grotesk af, at et stort politisk flertal ikke havde problemer i at tildele landets minkavlere 19 mia. kr. i kompensation eller sikre landets virksomhedsejere flere hundrede mia. i Corona-erhvervsstøtte.

Den politiske prioritering er tydelig, men ikke desto mindre helt urimelig.

Det er de offentligt ansatte, der har stået i front under Coronakrisen.

De har fortjent et bedre resultat.

Vedtaget af DKP´s Faglige Udvalg, 28. februar 2021