Udtalelse fra DKP’s Faglige Udvalg: Stop angrebet på de supplerende dagpenge

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen finder det uacceptabelt med deltidsledige på supplerende dagpenge og regeringen er således også på dette punkt helt og holdent i lommen på Dansk Arbejdsgiverforening, som har krævet en nedsættelse af perioden, man kan få supplerende dagpenge fra 52 til 13 uger og at de deltidsledige udsættes for yderligere overvågning og skrappere rådighedsregler.

Men der er faktisk færre på supplerende dagpenge end tidligere. Der var 107.000 deltidsledige dagpengemodtagere i 2007 mod 150.000 i 1999. Og kun omkring 3500 deltidsledige modtager supplerende dagpenge i mere end 40 uger over en 70 ugers periode, viser tal fra Arbejdsdirektoratet.

Et af de store problemområder er servicesektorens rengøringsassistenter, hvor der samtidig med mange ubesatte stillinger, er mange på supplerende dagpenge. Problemet er; at de, der i dag får supplerende dagpenge, almindeligvis har deres arbejde tidligt om morgenen, og at de stillinger, der er ledige, ligeledes er tidligt om morgenen og i øvrigt deltidsstillinger. Man kan altså KUN være ét sted af gangen.

Der findes reelt kun én brugbar løsning. Forbyd oprettelse af deltidsjob. Derimod foreslår vi arbejdstiden sat ned til 32 timer om ugen med fuld lønkompensation.

Rådighedsreglerne er i forvejen rigeligt stramme. Og en forkortelse af dagpengeperioden, det være sig for almindelige dagpenge, supplerende dagpenge eller sygedagpenge, er ganske uacceptabelt og vil være en fortsat undergravning af den danske velfærdsmodel, som bygger på et minimum af økonomisk tryghed ved arbejdsløshed.

Vi ønsker ikke en udvikling mod amerikanske tilstande, hvor tegning af individuelle, private forsikringer træder i stedet for tilkæmpede, kollektive rettigheder.

Derfor afviser DKP’s faglige udvalg angrebet på de supplerende dagpenge og kræver derimod arbejde til alle arbejdsløse – til en løn, der er til at leve af og med en arbejdstid og et arbejdsmiljø, der er til at leve med.

Vedtaget på møde i DKP’s Faglige Udvalg, søndag den 13. januar 2008