Om berettigelsen af at gøre modstand mod en besættelsesmagt

Formanden for Danmarks Kommunistiske Parti udtaler:

Det er faldet en del danske politikere og medier for brystet, at en folketingskandidat for Enhedslisten har fundet den irakiske modstandskamp mod den danske besættelsesmagt berettiget. Enkelte har svunget sig op til at betegne det som “landsforræderi” at kalde det “fair” eller “i orden” at skyde på danske soldater.

Krig er aldrig “i orden”. Alle parter i en krig foretager handlinger, der ikke er “i orden”. Derimod er det legitimt at forsvare sig, når ens land bliver angrebet og holdt besat af fremmede magter. Hvad der hverken er legitimt eller “i orden”, er, at danske soldater overhovedet befinder sig i Irak.

At Danmark nu nødtvungent trækker sine soldater hjem, må ikke få os til at lukke øjnene for, at den krig, Danmark i skrivende stund fortsat er med i, er illegitim og folkeretsstridig. At den føres på FN-mandat, er løgn. Den blev startet og føres stadig i strid med FN.

Danskerne, danske politikere og den danske stat skal ikke sætte sig til doms over, om det er “i orden”, hvad mennesker af andre nationer foretager sig i deres eget land. Hvad vi, det danske folk, skal sætte os til doms over, er den regering og de folketingspolitikere, der nu hyler dobbeltmoralsk op, men som selv er skyldige i at have krænket folkeretten ved at føre Danmark ud i en illegitim angrebskrig ‑ en krig, der er alt andet end “i orden”.