Nej til Industri-forliget – det er en ommer!

Med det indgåede Industriforlig er der lagt op til nye store profitter til arbejdsgiverne. Den bebudede krise lader fortsat vente på sig for den besiddende klasses vedkommende – og store dele af erhvervslivet har således ikke lidt under de stærkt stigende priser og dermed faldende realløn, som har præget særligt det sidste års tid, tværtimod […]