8. marts – kvindernes internationale kampdag

Der er ingen ligestilling, så længe verden er ulig Af Rikke G.F. Carlsson, en del af formandskabet i DKP [KOMMUNIST nr. 3-2024] Er det ligestilling, at vi kvinder får lov til at dø i krig på samme betingelser som mænd? Er det ligestilling at få flere kvindelige ledere eller virksomhedsejere? Er det ligestilling, at mændene får […]

Lenin

Arven fra Lenin lever videre 100 år senere

I dag for 100 år siden døde en stor og betydningsfuld revolutionær, Vladimir Iljitz Uljanov, bedre kendt som Lenin. Som revolutionær marxist videreudviklede Lenin analysen af kapitalismen og hvordan der kan skabes revolutionære og progressive forandringer. Analyse, tænkning og handling, der i praksis blev til en af de mest banebrydende begivenheder i historien, den russiske […]