Rejs sag mod de virkelig skyldige!

Danmarks Kommunistiske Parti udtaler:

Rejs sag mod de virkelig skyldige!

Jugoslaviens tidligere præsident Slobodan Milosevic døde i sin fængselscelle i Haag, mens han befandt sig i krigsforbryderdomstolen ICTYs varetægt.

Om han begik selvmord, blev myrdet eller døde som følge af det stress, retssag og fængsling udsatte ham for, eller af sygdom, som han blev nægtet behandling for, er et akademisk spørgsmål. Det er under alle omstændigheder ICTYs ansvar.

Milosevic blev kidnappet, bortført i nattens mulm og mørke og udleveret til ICTY på ordre fra en regeringschef, der var så upopulær på grund af sin følgagtighed over for USA, NATO og EU, at han kort efter selv blev myrdet. Trods flere års bevisførelse var domstolen ikke i stand til at godtgøre Milosevic skyld. Nu slap ICTY for enten at frikende ham eller afsige en dom, der ville have været et åbenlyst justitsmord.

Hvad Milosevic måtte have gjort sig skyldig i over for sit land, er op til det jugoslaviske folk at dømme om. Det er ikke noget, USA, NATO eller EU skal sætte sig til doms over.

ICTY burde i stedet rejse den for længst krævede sag mod de vestlige ledere, som var de virkelig skyldige i krige og krigsforbrydelser i Jugoslavien, og som siden har iværksat krige andre steder i verden.

Vedtaget af DKPs landsledelse den 26. marts 2006