Overenskomstafstemningen

Fælles udtalelse i forbindelse med overenskomstafstemningen fra Danmarks Kommunistiske Parti og Kommunistisk Parti i Danmarks faglige udvalg.

Resultatet af afstemningen i forbindelse med de forhandlede overenskomstresultater, blev offentliggjort onsdag d. 12. april kl. 12.

Det blev – måske ikke så overraskende – en afstemning, hvor JA-siden løb med sejren.

Og der er da også positive elementer i de indgåede forlig, der nu er godkendt af medlemmerne. Eksempelvis er de forhadte 0-timers-kontrakter endelig fortid under de fleste overenskomster, hvor de tidligere har skabt en tilstand af et A- og B-arbejdsmarked.

Ligeledes må det anerkendes, at der især på normallønsområdet er kommet lønstigninger i hus, der formentlig vil kunne sikre reallønnen over de næste par år.

Til gengæld er det fortsat mere end tvivlsomt, om de ansatte på minimallønsområdet vil sikre deres lønninger mod den foregående og fremtidige inflation. Det vil som minimum kræve, at der rundt omkring på de lokale arbejdspladser, åbnes op for nogle lokallønsstigninger, der ikke ligefrem er kendetegnende for området.

Når året er omme og vi med sikkerhed ved, hvordan de gennemsnitlige lønstigninger på minimallønsområdet har udviklet sig under de lokale lønforhandlinger, ved vi også med sikkerhed, om de ansatte blev snydt, da deres forhandlere i forbindelse med indgåelse af OK-forliget udtalte, at de fandt det meget realistisk at 2/3 af lønstigningen ville blive udmøntet i forbindelse med de lokale lønforhandlinger. Der er ingen tvivl om, at der er råd – spørgsmålet er blot og der, fra arbejdsgivernes side, også er vilje?

Ligeledes bliver det i Byggeriet spændende at følge, om det nye boligtillæg reelt vil virke som et våben mod social dumping, eller om udnyttelsen af billig arbejdskraft vil fortsætte i samme omfang som det er tilfældet i dag. Man kan blot håbe på det første og frygte det sidste.

Resultatet af overenskomsten er i bund og grund alt for billig for arbejdsgiverne, der for langt de flestes vedkommende, fortsat optjener kæmpe overskud, på trods af de konstante klagesange om kriser og inflation. Desværre blev det heller ikke denne gang, at de ansatte skulle have en større del af samfundskagen. De må igen nøjes med – i bedste fald – at sikre sig den samme købekraft, som de tidligere har haft. Alt imens man blot kan konstatere, at arbejdsgivernes købekraft vokser eksplosivt.

Og set i en kontekst af regeringens angreb på overenskomsterne, med afskaffelse af Store Bededag, kan arbejdsgiverne og regeringen i den grad ånde lettet op med dagens resultat.

De slap med skrækken!

Det næste slag der venter, er slaget om de offentligt ansattes lønninger i 2024. Dagens godkendte resultat, afstikker rammen for den lønudvikling, som de offentligt ansatte kan se sig ind i. En ramme, der ikke vil sikre den nødvendige fastholdelse og rekruttering af arbejdskraften, der skal fremtidssikre vores velfærdssamfund efter årtier med nedskæringer og øget arbejdspres. Hvilket igen vil føre til øget social og sundhedsmæssig ulighed i vores samfund.

Så på trods af, at de ansatte i den private sektor havde fortjent et bedste resultat end det, som i dag blev godkendt af et flertal af medlemmerne, så er kampen ikke tabt.

Der er fortsat brug for, at alle progressive kræfter i vores samfund står sammen mod de kræfter, som accepterer præmissen om, at det er de danske lønmodtagere, der med deres løn- og ansættelsesforhold, skal betale for den italesatte kriseretorik.

Det er ikke de danske lønmodtagere, der skaber kriser. Det er den danske regering, de danske arbejdsgivere og deres økonomiske spekulanter.