Nej til NATO og mere oprustning. Nej til mere EU

Danmarks Kommunistiske Parti ser med kritiske øjne på udviklingen i Enhedslisten. Det er blevet vanskeligere særligt i partiets top at få øje på det socialistiske grundlag, som Enhedslisten bryster sig af at operere på. Der er mange ting, som vi som kommunister kan stille skarpt på i Enhedslistens udvikling, men særligt udvandingen af modstanden mod EU og NATO er et radikalt spring væk fra det antikapitalistiske og antiimperialistiske grundlag, som Enhedslisten blev dannet på. Heldigvis findes der stadig konsekvente modstandere af EU og NATO i Enhedslisten, hvilket Danmarks Kommunistiske Parti anerkender og glædes ved. Der er brug for alle gode kræfter i den fortsatte kamp mod EU’s øgede indflydelse og NATO’s ensidige og aggressive dagsorden.

Opgivelsen af modstanden mod NATO og EU er et skridt til højre, der bliver pakket ind i floskler om fornyelse og en ændret virkelighed. Virkeligheden ændrer sig hele tiden, men at EU er et instrument for markedskræfternes frie spil og NATO et instrument for imperialistiske interesser, har ikke ændret sig en tøddel. Det, der har ændret sig, er Enhedslistens vilje til at vise et alternativ til det samfund og den verdensorden, vi lever i. Det burde ikke være nogen modsætning mellem at arbejde for reformer og ændringer via parlamentarisk repræsentation og samtidig kæmpe for grundlæggende samfundsforandringer.

Danmarks Kommunistiske Parti holder fast i vores grundlag. Vi skal ud af NATO og ud af EU, da disse institutioner ikke tjener andet end kapitalens interesser. Hvordan Enhedslisten på den ene side kan tale imod oprustning og samtidig anerkende NATO er paradoksalt. NATO er direkte medvirkende til, at vi skal øge vores årlige militære budget med 18 milliarder kroner. Regningen vil som altid blive læsset over på den danske lønmodtager. NATO skaber ikke mere sikkerhed, NATO skaber usikkerhed og ufred. Det så vi i Serbien i 90’erne, og vi ser det i Ukraine i dag, selv om man prøver at bilde os noget andet ind. Oprustning skaber ikke fred. I stedet skal vi nedruste og løse konflikter gennem forhandlinger.

Danmarks Kommunistiske Partis strategi er fortsat, at vi skal sikre den bredest mulige enhed i aktuelle spørgsmål. Vi viger ikke tilbage fra at basere os på vores politiske grundlag, men søger alliancer i de kampe, der skal kæmpes. Det er blandt andet på det grundlag, at Danmarks Kommunistiske Parti støtter den tværpolitiske EU-modstand i Folkebevægelsen mod EU. Og det er på det grundlag, at vi kæmper sammen med alle gode kræfter, der vil sikre et NEJ til afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni.

Ingen amerikanske baser på dansk jord

Ingen våben til Ukraine

Ingen danske tropper i Baltikum

Danmark ud af NATO

Hold fast ved forsvarsforbeholdet!