Ingen EU modstand på stemmesedlen 9. juni

Allerede nu kan du brevstemme til parlamentsvalget 9.juni. For første gang siden Danmark blev medlem af EU er den danske EU modstand ikke repræsenteret. Dette afspejler ikke befolkningens holdning.

Danmark er en demokratisk bundskraber når det gælder opstilling til EU parlamentet. I Danmark skal man digitalt indsamle 70.680 dobbeltbekræftede vælgererklæringer inden for 18 måneder. Dette var en umulig opgave for den tværpolitiske Folkebevægelse mod EU, der ellers har været repræsenteret i parlamentet uafbrudt op til sidste valg. Partier i Folketinget stiller frit op.

Hvis vi tager de lande der ligner os indbyggermæssigt, som Finland, Irland, Østrig så skal de kun samle 2000, 60 og 2600 vælgererklæringer ind. Et stort land som Tyskland skal indsamle 4.000 ind. Holland, Frankrig og Italien har slet ingen krav om vælger erklæringer.

Tidligere havde nogle danske partier også EU modstandere på deres stemmesedler. Ellers havde vi Folkebevægelsen mod EU. Det er slut.  Nu er der ikke et eneste parti i Folketinget der vil ud af EU.

Findes der en kandidat som er EU-modstander på SF´s eller Enhedslistens liste, vil din stemme gå til spidskandidaten som fører moderpartiernes politik. Vi har set hvad de stemmer for i EU og det er krig og ødelæggelse, – det ændrer sig ikke ved de nye kandidater.

Mød op – stem blankt

DKP anbefaler at du bruger din demokratiske ret og bruger din stemme. Stem blankt i protest.

Blanke stemmer er også en stemme der bliver talt. Bliv ikke hjemme, vis din protest.

Alle kandidater bilder os ind, at man kan ændre EU indefra. Intet er ændret til det bedre i EU´s historie. Det er kun gået den gale vej. EU er en udemokratisk konstruktion og EU-parlamentet har ingen reel indflydelse. Vetoretten er på vej ud og medlems staterne giver dermed afkald på den sidste suverænitet.

EU skal stoppes og afsløres. Det er en EU modstanders opgave. Kampen er ikke slut selvom betingelserne er svære. Vi opfordrer alle EU modstandere til at melde sig ind i Folkebevægelsen mod EU og arbejde os frem til et dansk BREXIT.

Gå med Kommunisterne   –   dkp.dk

Meld dig ind i Folkebevægelsen mod EU!