De danske soldater bør trækkes hjem fra Mellemøsten

I anledning af den tilspidsede konflikt i Mellemøsten efter drabene i Irak, har en række århusianske partier og græsrodsorganisationer drøftet situationen.

Vi finder USA’s likvidering af den iranske general Qassem Soleimani og flere irakiske militsfolk helt uacceptabel.

Derfor opfordrer vi regeringen til at tage åbent afstand fra dette brud på folkeretten.

Danmark bør nu trække sin soldater helt og varigt hjem fra Irak. De er en del af optrapningen af konflikten og er desuden uønskede af det irakiske parlament

Danmark bør desuden undlade at sende et dansk krigsskib til Hormuz-strædet, da det vil være en ensidig støtte til USA’s pres og krigstrusler mod Iran.

Udsendelsen af soldater, rådgivere og krigsskibe og ikke mindst planerne om at Danmark skal lede missionen i Irak øger væsentligt faren for at Danmark bliver inddraget yderligere i krigene i Mellemøsten.

Danmark bør føre en politik for fredelige løsninger med respekt for folkeretten og arbejde for at styrke FN som fredsmægler i konflikten

På vegne af nedenstående organisationer

Carsten Andersen, tlf. 22 38 52 34,

Stenkelbjergvej 41

8381 Tilst

Århus mod Krig og Terror

Aldrig mere Krig

Hasse Schneidermann, formand for fredsministerium

To Vilmer Paamand, formand for Aldrig Mere Krig

Arbejderbevægelsens internationale forum

Enhedslisten, Århus

Kommunistisk Parti i Danmark, Aarhus Afdeling

DKP, midt- og sydjysk distrikt

Kommunistisk Parti i Aarhus

Arbejderpartiet Kommunisterne, Århus

Sofie Rose, Ph.d. studerende i Statskundskab