De offentligt ansatte har udvist samfundssind, og nu skal regningen betales!

DKP’s Faglige Udvalg udtaler:

I starten af 2021 skal der forhandles nye overenskomster på det offentlige område.

Forhandlinger, der utvivlsomt vil blive mødt af de statslige, regionale og kommunale arbejdsgivere, med krav om løntilbageholdenhed og øget fleksibilitet.

Udgangspunktet for forhandlingerne synes da også umiddelbart vanskelige. Den manglende, forventede lønudvikling indenfor det private område, vil ramme de offentlige ansatte grundet reguleringsordningen. En ordning, der skal sikre at løngabet mellem offentlige og private arbejdspladser forbliver intakt.

Efter finanskrisen i 2008 var der en tilsvarende situation på arbejdsmarkedet. Da man vedtog overenskomsten inden for det offentlige område, i foråret 2008, havde man en forventning om en regulær lønstigning hos de privatansatte, som dog udeblev grundet den økonomiske krise, der for alvor fejede ind over landet i slutningen af 2008. Da de offentligt ansatte efter tre år igen skulle forhandle i 2011, blev det med et krav fra arbejdsgiverne om tilbagebetaling af dele af de lønstigninger, de offentligt ansatte havde fået i overenskomstperioden. En situation, der medførte reallønsfald hos alle de statsligt, regionalt og kommunalt ansatte lønmodtagere i årene derefter.

En tilsvarende situation må og skal forhindres. De offentligt ansatte har om nogen stået i front, når det drejer sig om Coronakrisen. Det er sygeplejersker, pædagoger, lærere, sosu-assistenter, rengøringsassistenter m.fl., der dagligt har skulle løse de opgaver, som epidemien har medført. Det er dem, der har skullet udvise fleksibilitet, indgå i beredskab, løse ekstra opgaver og udvise det ”samfundssind”, som regeringen igen og igen har opfordret til.

Men de offentligt ansatte skal ikke kun møde en samfundsmæssig anerkendelse i form af varme ord og pæne hensigtserklæringer.

Den skal også kunne se en samfundsmæssig anerkendelse for deres indsats i form af en lønstigning, der reelt afspejler deres enorme indsats under Coronakrisen.

Derfor må og skal der lægges det nødvendige pres på regeringen for at sikre at den økonomiske ramme, der skal aftales til lønforbedringer indenfor det offentlige område, bliver af en sådan størrelse, at reallønnen ikke bare sikres, men at en reel lønstigning bliver virkelighed indenfor det offentlige område.

  • De offentligt ansatte har en velbegrundet forventning om en reallønsfremgang for deres store indsats. De skal ikke mødes med krav om løntilbageholdenhed og efterbetalinger!

DKPs Faglige Udvalg, 21. november 2020