Åben distriktskonference i Sjællands Distrikt

Vi vil her behandle politisk/organisatoriske spørgsmål som godkendelse af distriktsledelsens beretning, regnskaber, valg af kommende distriktsledelse og vedtagelse af en arbejdsplan for vores lokale arbejde i perioden frem DKP’s landsdækkende kongres, der planlægges til at finde sted 22. – 23. september i København.

Når distriktsledelsen har valgt Jyderup som mødested for årets første regionskonference i DKP skyldes det, at højskolen samme aften kl. 19.30 – 22.30 arrangerer en foredragsaften, hvor historikeren Morten Møller fortæller om den spanske borgerkrig og de danske og andre landes Spaniensfrivillige med baggrund i hans nye bog “De Glemtes Hær”. Bogen rummer masser af spændende stof om de danske Spaniensfrivillige og om datidens DKP og den internationale kommunistiske bevægelse – link til omtalen af foredraget på højskolens hjemmeside 
Det koster 50 kr. at deltage i højskolens foredragsaften – de penge tilbyder vores forholdsvis velbeslåede distriktskasse (pt. ca. 17.000 kr. i kassen) at betale for de sjællandske DKP-medlemmer, der deltager i foredragsarrangementet.