ny WEB-master

Som ny WEB-master, på vores DKP-hjemmeside, melder jeg at jeg er trukket i arbejdstøjet.

Dette betyder i daglig praksis, at alle afdelinger kan indsende mødeindkaldelser til såvel interne som eksterne møder i de enkelte distrikter. Disse vil så successivt blive lagt ind på de relevante sider, og i må meget gerne medsende eventuelle pressemeddelelser ifm. eksterne arrangementer.

i skal sende jeres materiale til

ole.waagensen@gmail.com

og vil snarest derefter figurere på hjemmesiden.

Med kammeratlig hilsen
Bodil Waagensen