Råd til mere

Råd til mere – tid til mere – plads til flere Det indgåede Industriforlig blev annonceret som alt andet end en ”krise-overenskomst”, men det ligner nu ellers meget. De små stigninger i mindstelønnen og fritvalgslønkonto lover ikke godt som Industriens bidrag til at bekæmpe den sociale dumping. Den øremærkede barsel var alligevel kommet som et […]