DKP 100 år

Casa Latinoamericana, Høffdingsvej 10, 2500 Valby

Program:

Lørdag 9. november

Kl. 11-12 Start på landspartikonference: åbning ved formand Hedin og Oktoberkoret, konstituering.
Kl. 12-13 Frokost
Kl. 13-14:30 Landspartikonference, fortsat
Kl. 14:30-15 ”DKP og besættelsen” Tale ved Jørgen Tved efterfulgt af fællessang: Kringsatt av fiender.
Kl. 15-16:30 Landspartikonference, fortsat
Kl. 16.30-17 ”DKP og EU-modstanden” Tale ved Jens-Peter Bonde. Arne Würgler synger et par EU-sange.
Kl. 17-18:30 Landspartikonference, fortsat
Kl. 19-20 Festmiddag
Pause
Kl. 20 Jubilæumsfest åbnes
Kl. 20:15 ”International solidaritet – kommunisternes DNA.” Tale ved Sven-Erik Simonsen, formand for Dansk-Cubansk Forening
Kl. 20:45-21.15 ”DKP og kampen mod fascismen” Tale ved Anton Nielsen.
Kl. 21:30-23 Musikalsk underholdning ved Peter Abrahamsen og Evergreeners, der synger røde sange.
Kl. 23 Afslutning og oprydning.

Søndag 10/11-19

Kl. 9-13 Landspartikonference, afslutning. Internationale.
Pause
Kl. 13-14: Frokost
Kl. 14-17: Uddeling af Gelsted-Kirk-Scherfig priser.

Der vælges delegerede til landspartikonferencen, men derudover er der adgang for partimedlemmer og særligt indbudte. Til festmiddag og jubilæumsfest forventes der at blive offentlig adgang mod entré. Til prisuddelingen er der offentlig og gratis adgang. Ændringer i disse vilkår kan forekomme.