DKP 100 år

Casa Latinoamericana, Høffdingsvej 10, 2500 Valby

Program:

Lørdag 9. november

Kl. 10-11       Indskrivning/modtagelse

Kl. 11-12       Start på landspartikonference: åbning ved DKP’s formand Henrik Stamer Hedin og Oktoberkoret, konstituering.

Kl. 12-13       Frokost

Kl. 13-13:20   »Kommunisterne og de tabte slag« Tale ved Rikke Carlsson, formand for KPiD.

Kl. 13:20-15  Landspartikonference, fortsat

Kl. 15-15:30  »DKP og besættelsen« Tale ved Jørgen Tved, DKP, efterfulgt af fællessang: Kringsatt av fiender.

Kl. 15:30-17  Landspartikonference, fortsat

Kl. 17-17:45  »DKP og EU-modstanden« Tale ved Jens-Peter Bonde, tidl. MEP. Fællessang.

Kl. 17:45-19  Landspartikonference, fortsat

Kl. 19-20       Festmiddag

Pause

Kl. 20:30       Jubilæumsfest åbnes. Festtale ved DKP’s formand

Kl. 20:45       »International solidaritet – kommunisternes DNA.« Tale ved Sven-Erik Simonsen, formand for Dansk-Cubansk Forening

Kl. 21.15       »DKP og kampen mod fascismen« Tale ved Anton Nielsen, formand for Antifascistisk Forum.

Kl. 21:30-23  Musikalsk underholdning ved Peter Abrahamsen og Evergreeners, der synger røde sange.

Kl. 23            Afslutning og oprydning.

Søndag 10. november

Kl. 9:00-13:00         Landspartikonference, afslutning. Internationale.

Pause

Kl. 13:00-14:00 Frokost

Pause                                                       

Kl. 14:00-17:00 Uddeling af Gelsted-Kirk-Scherfig priser.

Der vælges delegerede til landspartikonferencen med tale- og stemmeret, men derudover er der adgang for alle. Konferencegebyr (kr. 500), som betales af de delegeredes distrikter, dækker også deltagelse i festmiddag og jubilæumsfest samt rejserefusion. Ønsker man at være gæst, koster det kr. 100,- der dækker fortæring de to dage. Ønsker man at deltage i festmiddag og underholdning lørdag aften, er prisen kr. 200,-. Ønsker man det hele, er prisen følgelig kr. 300,- per person.

Til prisuddelingen er der offentlig og gratis adgang.

Tilmelding

Der skal ske tilmelding af hensyn til madindkøbet, og tilmelding skal ske enten til Gerhard Wehlitz på mail gewe@live.dk eller til Gitte Thomsen på folket@folketsradio.dk. Tilmelding senest torsdag den 31. oktober.