Forretningsudvalget

DKP´s 36. Kongres d. 25-26. september 2021 valgte ny landsledelse, på 13 medlemmer.
Landsledelsen har konstitueret sig med følgende forretningsudvalg:

Formand
Henrik Stamer Hedin
Ry, Midt- og Sydjysk distrikt
Mobil: 2945 2102
Næstformand
Gitte Thomsen
Nørresundby, Nordjysk distrikt
Email: folket@folketsradio.dk
Mobil: 2020 9140
Kasserer
Gerhard Wehlitz
Hillerød, Hovedstadens distrikt
Email: gewe@live.dk
Mobil.: 3063 7118
Anker Schjerning Anker Schjerning
Slagelse, Sjælland/Fyns Distrikt
Email: anker.schjerning@gmail.com
Mobil: 2127 5802
International Sekretær
Martin MInka Jensen
Randers, Midt- og Sydjysk distrikt
Email: minkajensen@gmail.com
Mobil: 4136 5256